Josef Frolík   Špion vypovídá II.

Spion_vypovida.jpg (32773 bytes)

Jasná zpráva o konci jednoho světa

ČINNOST ZPRAVODAJSKÝCH SLUŹEB KOMUNISTICKÉHO BLOKU
VE SPOJENÝCH STÁTECH SLYŚENÍ před
PODVÝBOREM PRO DOHLED NAD NAPLŇOVÁNÍM ZÁKONA
O VNITŔNÍ BEZPEČNOSTI A DALŠÍCH ZÁKONÚ
O VNITŔNÍ BEZPEČNOSTI ZEMÉ
LEGISLATIVNÍHO VÝBORU
SENÁTU SPOJENÝCH STÁTÚ
čtyřiadevadesaté shromáždění
první zasedáni 18. listopad 1975

Jasná zpráva o konci jednoho světa (ne však všech jeho prominentů)

...Snažím se popsat realitu života pod "starostlivou péči" státní policie. Policejní socialismus na rozdíl od fašismu, nebojuje s otevřeným hledím a nevěší pirátskou vlajku na stožár. Má ústa plná medu, ale plné koncentráky. Chci také ukázat, z čeho je složená smetánka režimu "rovnosti a bratrství". Ukázat chci metody, které dávají špičce komunistické strany dnes a denně přehled o tom, co si národ myslí, jak ji nenávidí, a které ji umožňují držet tuto nenávist na uzdě...

...Byl jsem jedním z těch, kteří nosili modré košile a zpívali o tom, ze Stalin je jejich veliká sláva. Patřil jsem mezi ne do té doby, než jsem v centrále pražského ministerstva a jeho zpravodajské služby měl možnost nahlédnout do špinavé kuchyně režimu. Pak jsem už jen myslel na okamžik, kdy budu moci odejít a vyložit karty na stůl...

...Byl jsem 17 let důstojníkem pražského ministerstva vnitra a nemám v úmyslu zbavit se množstvím silných slov odpovědnosti za to, co jsem dělal nebo udělal. Nikomu jsem však vědomě neublížil a nikoho jsem pro jeho názory nepřivedl do vězení. Tím, ze jsem odešel na Západ a mohl jsem pod stovky agentů české a sovětské služby přiložit doutnák, jsem částečně splatil dluh, který jsem měl vůči své neštastné zemi a jejímu lidu...

 

Josef Frolík se narodil 22. září 1928 v Libušině. Po absolvováni obchodní akademie ve Slaném nastoupil do administrace Rudého práva. Při zaměstnaní studoval Vysokou školu ekonomickou. Na ministerstvu národní bezpečnosti, kde působil v hospodářské správě, nastoupil v roce 1952. Po třech letech (1955) přesel na IV. správu ministerstva vnitra (ekonomická rozvědka) a následně, v roce 1960, byl přeřazen na 1. správu (rozvědka). Tam v letech 1964-1966 pracoval pod diplomatickým krytím na londýnské rezidentuře. Pote byl nasazen proti CIA. Z pražské centrály StB řídil tzv. zpravodajské hry s touto organizaci zejména v Africe, Indii a na Středním východě.
   Podle vlastni výpovědi během služby v StB pochopil zločinnou podstatu komunistického režimu. Rozhodl se proto nashromáždit co nejvíce informací a zběhnout s nimi na Západ. To se mu nakonec s pomocí CIA v lete 1969 podařilo. Odvezl s sebou přes 2000 charakteristik důstojníků československé rozvědky, údaje o 400 agentech a popis nejdůležitějších zahraničních operací, inscenovaných KGB a StB. Výbor amerického Senátu označil Frolíka za jednoho z nejdůležitějších defektorů (přebehlíků) po druhé světové válce.
   V roce 1971 byl v ČSSR v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. Údaje o své defekci publikoval ve své memoarové knize Špion vypovídá, kterou zveřejnil po své defekci (vyšla několikrát v exilových nakladatelstvích a r. 1990 také v Praze). Veřejnost tak byla vůbec poprvé informována o roli a praktikách československé rozvědky v zahraničí. Studiem dokumentu StB bylo ověřeno, že mnohé Frolíkovy informace odpovídají skutečnosti, některé další údaje, týkající se například počtu tajných spolupracovníků StB, jsou však značně přehnané.

Podle nám dnes dostupných informaci žije Josef Frolík se změněnou identitou někde na území USA.

 

Josef Frolík   Špion vypovidá II.     Jasná zpráva o konci jednoho světa

Z anglickeho originalu vydaného U.S.Government Printing Office ve Washingtonu v roce 1976 preložil Martin Konvička
Redakce Přemysl Vachalovský a John Bok
Sazba a typografická úprava Petr Jančík
Obálka Jiiřina Vaclová
Vydalo nakladatelství J. W. Hill v roce 2000
ISBN 80-86427-02-1