KAREL KAPLAN       PRAVDA O ČESKOSLOVENSKU 1945-1948 

Pravda_o_Ceskoslovensku_1945_1948.jpg (48101 bytes)

OBSAH

I. Politika odčinění Mnichova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
II. Podkarpatska Rus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
III. Těšínsko   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
IV. Nároky na německá území . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
V. Maďarská menšina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
VI. Občané německé národnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
VII. Česko - slovenský vztah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Poznámky a seznam literatury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Karel Kaplan (nar. 1928), původně politický pracovník, historik se zaměřením na dějiny ČSR. V roce 1970 musel z politických důvodů opustit Historický ústav ČSAV šest let pracoval jako dělník. Od roku 1976 žije a Mnichově; je autorem více než čtyřiceti knih a studií.

Vedeni snahou, aby se publikace dostala čtenářům do rukou co nejrychleji, upustili jsme výjimečně od redakčních úprav a korektur a dali vytisknout text v té podobě, v jaké vyšel a edici Národní politika, vydávané v Mnichově.

Redakce 

Obálku navrhl Jaroslav Fišer.
Vydala Panorama, nakladatelství a vydavatelství, v Praze roku 1990 jako svou 4876. publikaci. edici Stopy, fakta, svědectví.Odpovědná redaktorka inž.
Eva Vinceová. Výtvarný redaktor Michal Houba.
technická redaktorka Jarmila Sojková 248 stran textu.
Z originálu vydaného v Mnichově v edici Národní politika pod názvem Československo 1945-1948. Národy a hranice (vydavatel a odpovědný redaktor Miloš Svoboda).
Vytiskla Typografie, Brno.
AA 15,70 VA 15,96 601-22-R26 náklad 25 000 výtisků.
Vydání první (v Československu). 11-OR1-90 13/53

cena brož. výtisku 26 Kčs