Gándhí film

Proč se na tento starší film podívat?

Pokud vás zajímá osobnost Gándhího a chcete se dozvědět, kdo vtisknul charakter počátkům samostatného indického státu (tak jako to u nás udělal Masaryk), potom se na film podívejte. Uvidíte, jaký byl Gándhí výjimečný člověk. Proč právě on, ve svém nelehkém životě, hledal nenásilný způsob řešení konfliktů. A to již od počátku svojí politické činnosti – v Jižní Africe, později během poválečných protestů proti britské správě Indie (a cestě k samostatnosti), i při vypuknutí násilností mezi Indií a Pákistánem. Zakladatel moderního indického státu, je naprosto příkladným politikem praktikujícím nenásilí takovou měrou, že jím uchvátil nejen indické obyvatelstvo, ale ve své době i velkou část svobodného světa. Od té doby také inspiroval bezpočet svých následovníků.

V českém kontextu je jistě zajímavé, že osobnost Gándhího vysoce oceňoval také první český prezident Václav Havel. Určitě stojí za přečtení, co řekl Václav Havel v projevu při přebírání Gándhího ceny míru v roce 2004.

Latest Posts from Česká politika