Střet civilizací

Střet civilizací – Samuel P.Huntington (2001)

První článek na toto téma vydal slavný harvardský politolog již v roce 1993. V českém překladu kniha vyšla až v roce 2001. Jak říkají sami historikové. Historik by neměl zkoumat události mladší 20 let. Taková doba už uplynula. Tak se na knihu také můžeme dívat. Jako na součást naší historie. Zajímavostí navíc pro nás je, že v 90. letech profesor Huntington navštívil Prahu a sešel se, kromě jiných, i s Václavem Havlem.

Dnes už zpětně víme, že nenastal ani konec dějin, ani střet civilizací, popisovaný v této knize. Od té doby řešíme další mnoho dalších věcí. Globalizaci, důsledky globálního oteplování, i staré evergreeny. Přírůstky obyvatelstva, ale i stárnutí obyvatelstva, migraci, náboženství, velmocenské soupeření, informační explozi, vědeckou technickou revoluci atd.

Řídit se představou světa popsané v knize už po tolika letech nedává velký smysl. Přesto základní otázka z této knihy ještě úplně neztratila na aktuálnosti. Definice sebeidentifikace, ve stále se rychleji měnícím světě, je přece také jedním z evergreenů lidstva.

————————

aktualizace:  Rusko možná vizi autora naplňuje (posvém):

Ivan Gabal:  Dva rychle se vzdalující a neslučitelné světy. Zahájilo Rusko válku civilizací?  týdeník Fórum, 3.4.2023

, ,
Může vás také zajímat
Latest Posts from Česká politika