Svět ve 20 minutách   Český rozhlas Plus
Osobně pořad poslouchám na podcastech na Spotify. Výbrané články jsou z celého světa. Nemusíte umět 180 jazyků :). Velká pochvala za to patří redaktorům veřejnoprávního Českého rozhlasu. 

Radiokniha Český rozhlas Plus (od r. 2015)
Místo, kde si můžete poslechnout zajímavé knihy a nemusíte si je všechny kupovat :). Osobně preferuji poslech v mobilu (stačí vám na to webový prohlížeč). Tímto způsobem rychle „přeposloucháte“ řadu pěkných knih. Rozhodně je to lepší, než ztrácet čas na Fakebooku čtením trollských článků a  komentářů.

Asociace pro mezinárodní otázky – publikace
Nadrůměrně kvalitní zdroj informací v oblasti zahraničně politických témat vytvářený českou nevládní organizací.
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), anglicky Association for International Affairs

Fond proti korupci
Nadační fond proti korupci Karla Janečka oceňuje odvážlice boje s korupcí, vydává zajímavé publikace např. Čas oligarchů, Ondřeje Závodského