Média a politika
V roce 2013 skoupil ve velké média první oligarcha Babiš. Přesněji několik velkých tištených médií i s jejich weby, pár rozhlasových stanic a k tomu i televizní kanál. Jeho příkladu následovali další Oligarchové. A tak se stalo, že na českém trhu téměř nemáme vlivná nezávislá média. Ta, která existují, mají malý počet čtenářů, ve srovnání s počtem čtenářů oligarchických médií. Faktickým výsledkem tohoto stavu je, že oligarcha je u moci, a nemá ho kdo kontrolovat. Takový stav je trvale naprosto neúnosný. Ohrožuje rozvoj naší společnosti, právní stát, svobodu i demokracii. Pro jsme toto téma zařadili na přední místo mezi témata.

Média a politika v ČR

Volební zákon a změny Ústavy
Ústava a Listina základních práv a svobod jsou dva hlavní ústavní dokumenty České republiky, který může měnit jedině zákonodárné shromáždění ústavní většiny obou komor (Parlamentu a Senátu ČR). Složení obou komor určují volby s různou délkou mandátu, aby byl demokratický systém co nejstabilnější. Volební zákon byl ale politickým paktem Zemana a Klause před 20 lety účelově zdeformován, aby přičítal hlasy velkým stranám. Z rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2021, musí ústavní většina volební zákon upravit tak, aby byl spravedlivější v přidělování mandátů, vzhledem k počtu obdrženým hlasů. Volební pravidla určí i současní poslanci hnutí ANO oligarchy Babiše, kteří z této neoprávněné výhody momentálně těží nejvíce. Proto se tomuto stěžejnímu politickému tématu budeme podrobně věnovat.

Změna volebního zákona

Dezinformace, manipulace, konspirační teorie, fake news
Dezinformace šířené po Internetu jsou stále větším problémem, který negativně ovlivňuje životy lidí. Často tak, že si to vůbec neuvědomují. S rozvojem sociálních sítí, nárůstem počtu počítačů a ještě většího počtu mobilních zařízení, společně s možností používat jednoduché aplikace, se uživatelům Internetu umožnilo informace jednoduše publikovat, šířit a sdílet je. S úbytkem vlivu tradičních (placených) médií se prostor naplňuje stále více lživým nebo zavádějícím obsahem. Největší spoušť to tropí na sociálních sítích. Začíná se ukazovat, že jde o velice nebezpečný směr, který se vymyká kontrole vlád, provozovatelů sítí i konzumentů obsahu. Toto téma považuje hodně odborníků za jedno z nejdůležitějších.

Dezinformace – úvodní zamyšlení