(z otevřeného dopisu občanů, 6. ledna 2002)

1. Proč jste dosud nezveřejnil obsah mimosoudní dohody, kterou jste uzavřel s Vladimírem Železným v roce 1998?

2. Domníváte se, že je správné, aby předseda Poslanecké sněmovny, třetí nejvyšší ústavní činitel této země, demonstroval
veřejně podporu člověku, jehož činnost je předmětem tolika různých vyšetřování, soudních i arbitrážních řízení?

3. Půjde vaše strana do voleb se slibem, že případný dluh, který České republice vyplyne z takzvané švédské arbitráže,
nebudou muset hradit občané ze svých daní?

Podepsáni: Rudolf Battěk – sociolog, Dagmar Battěková – důchodkyně, Václav Bělohradský – filozof, Tereza Brdečková –
spisovatelka, publicistka, Jan Burian – spisovatel, písničkář, RNDr. Slavoj Černý, CSc. – fyzikální chemik, Antonín Dekoj, Ondřej
Doležal, Karel Dub, Jan Dus – farář, Táňa Fischerová – herečka, Ladislav Frej – herec, Renata Gallová, Ing. Vladimír Gall, Věra
Galatíková – herečka, Jiří Grygar – astrofyzik, Margareta Hrůza, Jan Hřebejk – režisér, Ivana Janská, Petr Jarchovský – scenárista,
vysokoškolský pedagog, Erazim Kohák – filozof, člen Rady ČT, Adam Komers – redaktor, David Kořínek – vysokoškolský pedagog
MU Brno, Ludmila Kremlíková, Bohumil Kremlík, prof. Miroslav Kutílek – pedagog, Jiří Menzel – režisér, Ivo Možný – sociolog,
Jiří Musil – sociolog, Alena Müllerová – dramaturgyně, Petr Nikolajev – režisér, Jakub Patočka – šéfredaktor Literárních novin,
Jiří Pavlica – hudební skladatel, Jiří Pehe – politolog, Marek Pivovar – dramaturg Národního divadla moravskoslezského
Ostrava, Jan Plachý – novinář, Zdeněk Plachý – hudební skladatel, režisér, Ivo Plaňava – psycholog, Petr Pospíchal – Brandýské
fórum, Petr Oslzlý – ředitel CED, vysokoškolský pedagog JAMU Brno, Tomáš Reichel – redaktor, Břetislav Rychlík – režisér,
publicista, Monika Rychlíková – dramaturgyně, Doc. PhDr. Pavel Říčan, CSc., Martin Skyba – scenárista, režisér, Ladislav
Smoljak – herec, scenárista, Jiří Stránský – spisovatel, předseda PEN klubu, Jan Svěrák – režisér, Zdeněk Svěrák – herec,
scenárista, Jaroslav Šabata – politolog, Monika Šatavová – Institut demokracie pro všechny, RNDr. Jana Šimsová, Jana
Šmídová – novinářka, Jiřina Šiklová – socioložka, Doubravka Svobodová – ředitelka Divadla Na zábradlí Praha, Jarka
Stuchlíková – novinářka, Pavel Štingl – režisér, Anna Švehláková – lékařka, Stanislav Tesař – muzikolog, Helena Třeštíková –
režisérka, Jan Urban – novinář, Ludvík Vaculík – spisovatel, Jiří Vítek – podnikatel, Michal Viewegh – spisovatel.