Na politické scéně vládne politický subjekt, který je představitelem zvláštního typu nepolitické politiky. Bohužel ne v dobrém slova smyslu, o kterém kdysi mluvil Václav Havel, tedy iniciativy občanské společnosti v politice a budování společenské aktivity zdola.

Jedná se o podivný útvar, který má tak zdeformované rysy, že ho osobně vůbec neřadím mezi jakékoli politické strany nebo hnutí, i když se tak sám honosně nazývá. Je to strana jednoho bohatého oligarchy naplněná jeho bývalými spolupracovníky, kariéristy, jejich rodinnými příslušníky atd. Před několika lety ostatně Hospodářské noviny podrobně popisovaly, jak se do ANO dostávají jen prověření lidé. Bývalý Babišovi zaměstnanci, rodinní příslušníci nebo příbuzní stávajících členů atd. To ale není zdaleka to hlavní.

Hlavním rysem ANO je, že se jedná o naprosto nedemokratické politické uskupení. Pokud o kandidátce nebo o obsazování funkcí v hnutí rozhoduje pouze jeho zakladatel (majitel), potom se nemůže jednat o demokratický politický subjekt schopný postupovat demokraticky a sloužit potřebám demokratického státu. Takový účelový subjekt je podobný spíše uskupení typu Jednotného Ruska prezidenta Putina nebo několika z historie známých příkladům – Hitlerovo NSDAP anebo Komunistická strana SSSR (za Stalina, ale i později). Ty se také bezvýhradně řídily, měnily názory, postoje a konaly jen podle vůdcových příkazů a přání, nikoli podle zákona, mravů, psaných i nepsaných pravidel lidské společnosti.

Nedemokratické politické hnutí nemůže provádět demokratickou politiku, protože mu chybí vnitrostranická demokracie, vnitřní politická soutěž a zpětná vazba v podobě nespokojených voličů atd. Za volební fiasko ve volbách vůdce nikdy nemůže. Vůdce nelze ve volbách vykroužkovat. Vůdce nelze z funkce odvolat („Nikdy neodejdu, rozumíte nikdy“…)

Nedemokratické politické hnutí se vyznačuje ještě jedním charakteristickým rysem. Jeho členové a pracovníci se zaštiťují postojem vůdce a jeho přízní. To jediné vysvětluje, proč je tolik vrcholových členů ANO 2011 ochotno podílet se na nezákonnostech, které po nich požaduje jejich premiér a předseda vládního hnutí. Často přitom ani nevnímají, kolik z nich už bylo jejich vůdcem odhozeno mezi nepotřebné ve chvíli, kdy slepě neposlechli vůdcova příkazu, když se něco na vůdce provalilo (byl potřeba obětní beránek), když se nešikovně (podle vůdce) mediálně vyjádřili, někde pustili pusu na špacír atd. atd.

Pokud tedy mezi nedemokratické strany řadíte KSČM a SPD, přemýšlejte, proč by tam nemělo patřit také hnutí ANO Andreje Babiše?

 

Latest Posts from Česká politika