Boj s dezinformacemi jako téma pro posílení odolnosti české společnosti

Téma dezinformací a odolnosti vůči nim narostlo v poslední době
dramaticky na významu v souvislosti s pandemií covidu-19 a s tím spojenou
tzv. infodemií, kterou popsala Světová zdravotnická organizace (WHO) již na začátku
roku 2020. Ovlivňování veřejného mínění a diskurzu o původu koronaviru
či v poslední době široce skloňované téma vakcinace se stalo pro některé výhodným
businessem, ale pro stát velkou bezpečnostní hrozbou a výzvou pro jeho PR
a komunikaci s veřejností. Jak české domácí dezinformační servery, tak zahraniční
aktéři přitom od počátku těží z neschopnosti veřejné správy a politických elit na toto
téma srozumitelným způsobem komunikovat a tlumočit ho české veřejnosti.

celý text ke stažení

Může vás také zajímat
Latest Posts from Česká politika