Politický humor v jakémkoli období vždy uměl s nadsázkou vystihnout podstatu problémů, o kterých se veřejně nesmělo mluvit. Čím byl útisk brutálnější, tím více anekdot vznikalo. Platí to o všech historických obdobích bez výjimky.