přehídka ČSLA na letné

Pravda nicméně je, že povinná služba v ČSLA představovala jednu z nejvýraznějších demonstrací absolutní moci systému nad občanskou individualitou: dva roky si směl stát prostřednictvím k tomu vyškolených vojenských profesionálů dělat s mladým mužem, co uznal za vhodné, dva roky mohl každého vystavovat odporné šikaně, nutit ho, aby ohýbal páteř a učil se přijímat „politickou realitu“.

Začalo to už přísahou, v níž voják nesliboval, že bude v bránit jen svou drahou vlast a její lid, ale deklaroval: „přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa. (…) Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství. Tak přísahám!“

Co dělal prezidentský kandidát generál Petr Pavel v této armádě? O jeho působení dnes z veřejných zdrojů a archivů víme zhruba následující: Narodil se v listopadu 1961, studoval vojenské školy a po celá osmdesátá léta pracoval na nevábné kariéře nejen v ČSLA, ale i v dalších režimních strukturách.

V únoru 1983 se ještě jako student Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově stal kandidátem na členství v KSČ (vzhledem k občasným pokusům vysvětlit generálův vstup do strany perestrojkou připomeňme nejen tolik, že je to poněkud pochybná motivace, ale také, že tak učinil skoro dva roky před nástupem Michaila Gorbačova).

V únoru 1985 byl Petr Pavel jako velitel výsadkové průzkumné čety přijat za člena strany a záhy začal působit jako předseda Základní organizace KSČ. V roce 1987 byl prověřován jako zájemce o postup u Zpravodajské správy Generálního štábu (ZS GŠ – vojenská rozvědka). V roce 1988 byl přijat na postgraduální studium pro zpravodajce. Podle dochovaných dokumentů vojenská rozvědka zvažovala, že by mohla Petra Pavla vyslat do západní ciziny. Věděl o tom, v době studia měl krycí legendu (lidé kolem něj věřili, že jezdí do Prahy jako překladatel a tlumočník).

V říjnu 1989 navštívili dva důstojníci Pavlovu manželku a informovali ji, že její muž by mohl v budoucnu působit v zahraničí; doporučili jí, aby se učila cizí jazyky. Když se v listopadu 1989 začal hroutit komunismus, osmadvacetiletý Petr Pavel se v nové situaci rychle přeorientoval, vystoupil z KSČ (takovým lidem se říká „převlékači kabátů“), studia dokončil již v demokracii a jako schopný jazykově nadaný člověk dál stoupal ve vojenské hierarchii až k nejvyšším funkcím.

Celý článek (Hlídací pes)   Adam Drda – Proč by generál Petr Pavel neměl být hlavou státu

 

———————

Dále k tématu doporučujeme přečíst:

Fórum 24  Petr Pazdera Payne – Jak se z Šavla stane Pavel? O obrácení českých komunistů a (nejen) generálu Pavlovi

Dějepis21  Přísaha vojáků ČSA  (krátké video, zdoj:  oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů

Hlídací pes  Robert Břešťan O popravách na Pankráci nikdo nechtěl mluvit. Ale nakonec mne do toho sklepa vzali

 

————————————

Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

„Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.

Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz presidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.

Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.

Tak přísahám!“


 

Stanovisko redakce:  Ptejme generála Pavla znovu a opakovaně, dokud nám (voličům) jako chap neodpoví zpříma.

Co si myslí o době, kdy nás okupovala ruská armáda, a proč k tomu on osobně tolik přispíval? A proč přesto kandiduje na prezidenta?

, ,
Může vás také zajímat
Latest Posts from Česká politika