Zeman vlastizrádce

Za prvé:
Teroristický čin tohoto charakteru a rozsahu nemohl být spáchán bez vědomí nejvyššího vedení ruské rozvědky a tím pádem i ruského státu. Tedy Vladímíra Vladimíroviče Putina.
Za druhé:
To, že se takový čin vizích agentů může odehrát na území České republiky a navíc o něm několik let veřejnost neví, vyvolává důležité otázky. Buď o tomto teroristickém činu příslušníci českých zpravodajských služeb (a  policie) sedm let nevěděli. Nebo to věděli a tajili nám to. Nebo to tajili společně s politiky. Všechny tři možnosti jsou naprosto katastrofální a ukazují, jak důležitá je veřejná kontrola médií, když se řadě českých politiků už zase nedá věřit.
Za třetí:
Proruská práce Miloše Zemana je dlouhodobě známá. Tak například jeho osobní útoky proti české rozvědce, záměrně falešné tvrzení o výrobě otravné látky novičok v České republice. Kancléř prezidenta nemá 8 let bezpečnostní prověrku a přitom se může seznamovat tajnými informacemi státu.
Za čtvrté:
Velikost ruské ambasády v Praze oproti velikosti české ambasády v Moskvě je naprosto neadekvátní. Počet ruských diplomatů (špiónů) v Praze se musíš zmenšit, jinak se bezpečnostní situace v České republice nezlepší.
Za páté:
Éra velezrádce Zemana v úřadu prezidenta se naštěstí blíží ke konci. Do příští volby prezidenta musí české tajné služby vysvětlit, kdo a jak manipulovat české prezidentské volby 2018 (kdo byl autorem dehonestující emailové kampaně proti prof. Drahošovi ve druhém kole voleb).
Za šesté:
Dokud bude mít český prezident neomezenou imunitu a bude mu tím umožněno porušování zákonů, bude moci skrytě páchat i velezrádnou činnost (a že jsme takových prezidentů už ve své historii několik měli). Velezrada se prezidentovi prokazuje velice těžko.  Je velitelem armády, povyšuje důstojníky policie, rozvědky a armády. Kdo je k němu loajální, udělá kariérní postup. To Zeman zneužívá také. Navíc může vyzrazovat naše státní tajemství i osobně. Na ruské ambasádě, během návštěv vojenských přehlídek na Rudém náměstí atd. Prezident jak Zeman ukazuje, dokonce může pracovat proti českým bezpečnostním složkám nejen pomocí jejich dehonestace. Určitě vyzrazuje státní tajemství (rád by prozradil naše aktivní agenty atd.) .Také je vidět, že dlouhodobě pracuje na rozvracení české zahraniční politiky. To všechno jsou kroky jasné velezrady a indicie ovlivňování nebo přímo řízení Zemanovi činnosti ze zahraničí.
Za sedmé:
Je potřeba, aby se nezávislá media systematicky zabývala i bezpečnostní problematikou. Bezpečnostní témata je potřeba průběžně vysvětlovat široké veřejnosti a věnovat se investigativní žurnalistice i v této oblasti.
Za osmé:
Je potřeba navýšit rozpočet našich bezpečnostních složek a více se tematikou kontrarozvědné činnosti zabývat. Zvláště v dnešním období hybridní války ze strany Ruska je důležité konat. Například vypnout ruské dezinformační servery, zlepšit činnost českého vojenského zpravodajství apod.
Za deváté:

Miloš Zeman na informace o teroristickém činu ve Vrběticích nepromluvil. Zeman tím znovu dokazuje, že neobhajuje české národní zájmy. Ostatně, v jeho kariéře to není poprvé. Jeho politická činnost je podivná od začátku. Během jeho vládního angažmá (obohacení se při vymáhání ruském dluhu, aféry jeho ministrů vnitra, jeho akce „čisté ruce“ ve které byl zatčen jen jeho ministr financí…), Podobně děsivé jsou jeho manýry v období prezidentském (kancléř bez bezpečnostní prověrky, veřejně pomluva České republiky s novičokokem atd.). Zeman je naším hlavním bezpečnostním rizikem i v energetice. Jeho prosazování účasti ruského dodavatele při stavbě jaderné elektrárny je evidentní. Nikdo jiný z našich ústavních činitelů to tak okatě nedělá.
Za jedenácté:
Bezpečnostní složky českého státu musí být personálně a finančně posíleny a lépe úkolovány k obraně bezpečnosti a zájmů České republiky. Parlamentní komise pro kontrolu bezpečnostních složek musí pořádně vykonávat svojí funkci.

Za dvanácté.:
Poslanci a senátoři by se měli začít zabývat ústavními pravomocemi prezidenta. Posoudit, jestli (a jak) by se měla vyvážit jeho pozice v rámci Ústavy a dělby moci (výkonné a zákonodárné a prezidentské). Za prozkoumání například stojí:

  • Nová vláda by měla střídat předešlou, teprve až získá důvěru Poslanecké sněmovny. (Pokud by platilo toto ústavní pravidlo, potom by Zeman ani žádný další prezident nemohl jmenovat vládu bez důvěry nebo si protiústavně jmenovat vlastní vládu).
  • Volební období prezidenta by nemělo trvat 10 let. Hodně našich prezidentů bohužel nepracovalo ve prospěch občanů republiky. To je velice smutná i alarmující skutečnost.
  • Prezident by neměl mít možnost kdykoli sestavit svojí úřednickou vládu proti vůli Sněmovny a Senátu.
  • Prezident musí být najak trestně odpovědný za protiprávní činy spáchané před a po skončení jeho mandátu.
  • Prezident má být odpovědný i v případě záměrného a opakovaného porušování Ústavy.
  • Občané mají právo na informace o zdravotním stavu prezidenta a poslanci mají mít možnost odvolat prezidenta, pokud není zdravotně způsobilý k výkonu prezidentské funkce (případy Beneše 1948, Svobody 1965, Zemana 2021).

 

 

,
Může vás také zajímat
Latest Posts from Česká politika