Poučná kniha od Františka Augusta (bývalého důstojníka československého ministerstva vnitra), která popisuje špinavé působení KGB v Československu od roku 1918 do roku 1969. Ve světle dnešní ruské války na Ukrajině, kterou rozpoutal Putin, bývalý špion sovětské KGB ve východním Německu, je tato kniha jistě užitečným čtením i dnes. Škoda jen, že její popis končí už v roce 1969 (dáno útěkem autora na západ).

Kniha je velmi cenným (podrobným) svědectvím o činnosti sovětské KGB. Čtenář má možnost udělat si vlastní názor na to, co (a jak) u nás KGB prováděla, kdo byli její horlivý pomocníci (místní zrádci). Bylo by jistě zajímavé přečíst si i o dalších ruských/sovětských špionážních operacích na našem území v pozdější době. Ale o tom už kniha nepojednává.

Případné zvědavce může poučit Mitrochinův archiv. Ten obsahuje zpracované dokumenty KGB i z novější doby (až po prezidenta Jelcina). A také zachycuje  operace KGB proti československé společnosti v době Pražského jara 1968 a nastupující „normalizace“.

, , ,
Může vás také zajímat
Latest Posts from Česká politika