Věž a náměstí – Niall Ferguson

Věž je symbolem vertikální moci (vlády) a náměstí je symbolem mocí sítí (neformální moci vazeb). Obě moci odpradávna spolu soupeří.

Autor popisuje „mocenské sítě od svobodných zednářů po Facebook“. Zajímavě srovnává dopady nástupu knihtisku ve středověké Evropě s dopady sociálních sítí v dnešním světě.

Česky vydalo Argo.

, ,
Může vás také zajímat
Latest Posts from Česká politika