Provolání občanů adresované presidentu republiky, předsedovi Poslanecké sněmovny PČR, předsedovi Senátu PRČ, vládě ČR, předsedům a poslaneckým a senátorským klubům České sociální demokracie, KDU-ČSL, Unie svobody-DEU, Občanské demokratické strany.
S rostoucím znepokojením sledujeme lehkost a bezstarostnost, s jakou je v posledních měsících ve veřejném životě – na politické scéně, ve veřejnoprávních i soukromých médiích -přijímána a představována komunistická strana. Toto po všech stránkách neblahé počínání zatím vyvrcholilo přizváním komunistů na jednání o našem přístupu k Evropské unii na zámku v Lánech, které inicioval president republiky a bez protestu se jej zúčastnily všechny demokratické parlamentní strany.

Připomínáme zdánlivě samozřejmý fakt, že svobodné volby jsou pouhým předpokladem demokracie – politickým nástrojem, který nevypovídá nic o kvalitě demokracie, stejně jako neospravedlňuje politické subjekty, které se volebního klání účastní. I kdyby se pro komunistickou stranu vyslovilo 99,5% voličů, jako tomu bývalo za komunistického režimu, nestala by se z posttotalitní KSČM méně extremistická strana.

Připomínáme české veřejnosti a její politické representaci, že legitimita svobodné a nezávislé České republiky, jejích demokratických institucí, celého našeho polistopadového vývoje vychází ze zavržení zločinného a protiprávního komunistického režimu, jak o tom mluví zákon. KSČM je dědička komunistické totality, hrdě se k této minulosti hlásí, ústy svých předáků bagatelisuje brutalitu 50. let a obhajuje komunistické zločince. Vyzýváme demokratickou politickou representaci, aby nezpochybňovala postavení KSČM mezi ostatními extremistickými politickými proudy na okraji společnosti.

Nejednejte s extremisty o charakteru a budoucnosti této země!

Praha, 9.června 2003

Podepsáni:
David Černý, výtvarník, Adam Drda, novinář, Vladimír Michálek, režisér, Jiří Peňás, publicista, Petr Placák, spisovatel, Jáchym Topol, spisovatel, Emil Hakl, spisovatel, Jaroslav Hutka, písničkář, Jiří Křižan, scenárista, Ivan Wernisch, básník, Radim Hladík jr., Olga Sommerová, filmová dokumentaristka, Jan Placák, galerista, Pavel Kašík, důchodce, Zdeněk Šamberger, antikvář, Josef Bechyně, antikvář, Tomas Pojar, politolog, Jana Outratová,výkonná ředitelka ALTISA Internationa Network, Ondřej Vetchý, herec, Jiří Hrdina, NHL, Kristina Vlachova, režisérka a scénáristka, Kristian Suda, dramaturg, Zbyněk Šimůnek, publicista, Eva Holubová, herečka, Milan Hulík, advokát, Petr Hemerka, Brno, Borivoj Holínek, Zábřeh, Stanislav Veselý, podnikatel, Michal Šrédl, student, René Chalupa, Jan Konvalinka, PhD, biochemik, Josef Bílek, nezávislý publicista, Eva Clarová, učitelka, Vladimír Rott, Curych, Robin Hájek, zvukař, Jiří Vaněk, Sydney, Boris Hybner, herec, Vladimír Kudla, herec, Stanislava Tomešová, inspicientka, Marika Procházková, herečka, Jiří Ornest, herec, Tomáš Palatý, Igor Chmela, herec, Lenka Smetanová, učitelka, Roman Holý, hudebník, Zdeněk Suchý, režisér, Petr Čtvrtníček, herec, Jiří Richter, ředitel SANANIM os., Richard Balous, občan, Pavel Landovský, herec a dramatik, Jan Kraus, herec, Ing. Bohumir Marik, investor, Břetislav Rychlík, režisér, publicista, Karel Pokorny, Zürich, Stanislav Hylán ml., úředník, Stanislav Hylán sen., podnikatel, Zuzana Fulínová, občanka, Tomáš Pojar, ředitel Nadace Člověk v tísni při ČT, Jan Rejžek, kritik a publicista, Helena Rejžková, překladatelka, Jan Vodňanský, básník, textař a zpěvák, Jan Burian, písničkář, Miloslav Hájek, USA, Ludmila Hájková, USA, Petr Hemerka, Brno, Claudie Nikolajenková, důchodce, Oldřich Košíček, Praha 4, Jan Kubalčík, matematik, Jan Konvalinka, AV ČR, Jan Votoček, chirurg, Praha, Ivan Biel, režisér a producent, David Koller, Jan Trnka, student UK, Ondrej Chudomel, student, Stanislav Diviš, malíř, Bedřich Karel, publicista, Martin C. Putna, literarni historik, Zdeněk Žampa, projektant, Pavel Koutecký, filmový režisér, Pavel Scheufler, spisovatel, Karel Suda, Jiří Loewy, publicista, Ladislav Smoljak, herec, Tomki Němec, fotograf, Ana Geislerová, herečka, David Ondříček, Jiří Podzimek, hudebník a překladatel, Veronika Richterová, výtvarnice, Michal Cihlář, grafik, Marie Wichterlová, Jiří Grygar, astrofyzik, David Nesnídal, publicista, Václav Marhoul, producent, Hana Pafková, Praha, Libor Lípa, výtvarník, Robert Kubánek, redaktor nakladatelství Mladá fronta, Mgr. Vlastimil Fiala, šéfredaktor nakladatelství Mladá fronta, David Horák, novinář, Katerina Smoljakova, redaktorka BM, Ing. Petr Podhrazský, úřednik, Tomáš Němeček, Respekt, Petr Vančura, ředitel sdružení ZVON -sdružení pro svobodu a demokracii, Monika Pajerová, vysokoškolská učitelka, koordinátorka ANO pro Evropu, Blanka Trávníková, Český statistický úřad, Miroslav Wanek, hudebník, Michal Dvořák, hudebník, Miroslav Košťál, překladatel, Tomáš Fénix, student, Věra Henzlerová, soukromý fyzioterapeut, Ing. Pavel Hrdlička, manažer, IBM Czech Republic, Dora Dvořáková, studentka, Ivana Matyášová, novinářka, Martin Červený, učitel, Olga Žampová, ředitelka Slavonické renesanční společnosti, Ivo Cicvárek, písničkář, učitel, ing. Jiří Brož, programátor, emeritní člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ing. Mojmír Hnilica, Jindřich Broukal, úředník, Ivo Šanc, poradce Rady Evropy v Kosovu, Galja Trávníčková, právník, Praha, iroslav Homola, ekonom, Jan Doskočil, člen rady města Hradec Králové, JUDr. Jiří Všetečka, advokát, Karel Bauer, VŠ učitel, Karel Bauer, VŠ učitel, Ing. Martin Samohrd, projektant, Luděk Hudec, střihač, David Vojta, střihač, Petr Zelenka, scénárista, Tomáš Hanák, dramatický i varietní umělec, Karel Plánička, Tereza Brdečková, spisovatelka, V. Lanny Rosický, hon. konzul ČR, Toronto, Kanada, Milan Kubes, novinář, Praha, Katrin Kubesová, sekretářka, Karel Trinkewitz, básník, výtvarník, Martin Dvořák, člen mise ORHA v Iráku, Petr Kovács, překladatel, Andrea Sedláčková, filmová režisérka, Jan Drábek, spisovatel, Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora, Město Plzeň, Benjamin Kuras, spisovatel, Jan Bernard, pedagog, Jiří Loewy, publicista, Karina Kubišová, produkční, David Smoljak, Mgr. Richard Škvařil, redaktor, Hana Ratajová, Mgr. Marta Janoušková, právník, Jana Voňková, Praha, Jaroslav Róna, malíř a sochař, Jan Boháč, Jiří Matějka, manažer, Libor Balabán, advokát, Ivan Prokop, fotograf, Robert Nebrenský, herec a hudebník, Renata Elhenická, Public Relations, Vintr Václav, organizační poradce, Miroslav Michálek, tajemník českého ombudsmana, Jan Šinágl, občan, Martin Blaha, občan ČR, Zdeněk Bidlo, Švýcarsko, Miroslav Malbeck, Rakousko, Zora Valchařová-Poulová, herečka, Václav Poul, Hanka Hanušová, překladatelka, Vláďa Klárman, podnikatel a muzikant, Miloš J. Kohout, režisér, Jan Šesták, architekt, Jan Mattlach, filmový střihač, Jiří David, Štěpán Kafka, pracovník ve financích a kultuře, Jindřich Nožka, učitel, starosta, Jan Šinágl, občan, Robert Poláček, Praha 3, Alexandra Berková, spisovatelka, Martin Horák, Česká Lípa, Oldřich Haselman, diplomat v.v., Libuše Ludvíková, Vladimir Just, kritik, publicista, Michael Kocáb, hudebník, Matěj Spurný, student FF UK, PhDr. Antonín Kostlán, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště USD AV ČR a UK v Praze, Milan Terc, ředitel SVOSF, Rostislav Konopa, pedagog, Jaroslav Čvancara, historik, Doc. Vladimír Borecký, psycholog a filosof, Eugen Brikcius, básník, Zuzana Brikcius, překladatelka, Jarmila Míšová, učitelka, Ing. František Míša, invalidní důchodce, Ladislav Šenkyřík, překladatel, Viktor Stoilov, nakladatel, Jana Hofmanová, Tomáš Kulka, vysokoškolský učitel, Jan Macháček, novinář, Petra Hůlová, spisovatelka, Alexandra Václavíková, Lukáš Čermák, biolog, Miloš Kamarád, projektant, Marie Bednářová, Petr Niedoba, ředitel prodeje a marketingu, Miroslav Václavek, Šumperk, Karel Dub, Praha 4, Ivo Plaňava, psycholog, Aleš Najbrt, výtvarník, Ing. Renata Figerová, ředitelka radia Classic FM, Martin Duda, učitel, Renata Karlová, živnostník, Roman Karel, grafik, Jan Votrubec, student FF UK, Dagmar Keberlová, novinářka, Český rozhlas, Ivan Klíma, spisovatel, Martin Dejdar, herec, MUDr. David Marx, lékař, VŠ učitel, David Noll, hudebník, Pavel Štingl, režisér, Michal Urban, Michal Viewegh, spisovatel, Tereza Boučková, spisovatelka + scenáristka, Jiří Karel, muzejník, Renata Bulvová, organizátorka poetických akcí, Michal Sodja, kovář, John Bok, předseda Spolku Šalamoun, Praha, Martin Vadas, režisér, Tonda Kocábek, hudebni publicista a moderator Radia 1, Lenka Vychodilová, Marka Míková, režisérka, Jaromír F. Palme, výtvarník, hudebnik, Marek Schejbal, projektant -statik, Věra Rollerová, šéfredaktorka Nový Domov, Toronto, Milan Páleš, hudební vydavatel, Ivan Malý, fotograf, Jana Šťastná, DAMU, Vojtěch Havlas, lékař, Luboš Bieľak, Petr Šlik, muzikant, Aleš Kopřiva, správce GIS, svobodný člověk, Tomáš Heinitz, ekonom, hudebník, MUDr. J.K rupička, kardiolog, Jan Borovička, mykolog, Pavel Horák, technik, Jan Habrdla, redaktor, Martina Klimešová, studentka, Alexander Bašek, student, Zbyněk Němeček, Kateřina Pošová, překladatelka, Vladimír Bystrov, publicista a předseda Výboru „Oni byli první“.

a další tisíce občanů komunisty se nemluví

Provolání občanů adresované presidentu republiky, předsedovi Poslanecké sněmovny PČR, předsedovi Senátu PRČ, vládě ČR, předsedům a poslaneckým a senátorským klubům České sociální demokracie, KDU-ČSL, Unie svobody-DEU, Občanské demokratické strany.
S rostoucím znepokojením sledujeme lehkost a bezstarostnost, s jakou je v posledních měsících ve veřejném životě – na politické scéně, ve veřejnoprávních i soukromých médiích -přijímána a představována komunistická strana. Toto po všech stránkách neblahé počínání zatím vyvrcholilo přizváním komunistů na jednání o našem přístupu k Evropské unii na zámku v Lánech, které inicioval president republiky a bez protestu se jej zúčastnily všechny demokratické parlamentní strany.

Připomínáme zdánlivě samozřejmý fakt, že svobodné volby jsou pouhým předpokladem demokracie – politickým nástrojem, který nevypovídá nic o kvalitě demokracie, stejně jako neospravedlňuje politické subjekty, které se volebního klání účastní. I kdyby se pro komunistickou stranu vyslovilo 99,5% voličů, jako tomu bývalo za komunistického režimu, nestala by se z posttotalitní KSČM méně extremistická strana.

Připomínáme české veřejnosti a její politické representaci, že legitimita svobodné a nezávislé České republiky, jejích demokratických institucí, celého našeho polistopadového vývoje vychází ze zavržení zločinného a protiprávního komunistického režimu, jak o tom mluví zákon. KSČM je dědička komunistické totality, hrdě se k této minulosti hlásí, ústy svých předáků bagatelisuje brutalitu 50. let a obhajuje komunistické zločince. Vyzýváme demokratickou politickou representaci, aby nezpochybňovala postavení KSČM mezi ostatními extremistickými politickými proudy na okraji společnosti.

Nejednejte s extremisty o charakteru a budoucnosti této země!

Praha, 9.června 2003

Podepsáni:
David Černý, výtvarník, Adam Drda, novinář, Vladimír Michálek, režisér, Jiří Peňás, publicista, Petr Placák, spisovatel, Jáchym Topol, spisovatel, Emil Hakl, spisovatel, Jaroslav Hutka, písničkář, Jiří Křižan, scenárista, Ivan Wernisch, básník, Radim Hladík jr., Olga Sommerová, filmová dokumentaristka, Jan Placák, galerista, Pavel Kašík, důchodce, Zdeněk Šamberger, antikvář, Josef Bechyně, antikvář, Tomas Pojar, politolog, Jana Outratová,výkonná ředitelka ALTISA Internationa Network, Ondřej Vetchý, herec, Jiří Hrdina, NHL, Kristina Vlachova, režisérka a scénáristka, Kristian Suda, dramaturg, Zbyněk Šimůnek, publicista, Eva Holubová, herečka, Milan Hulík, advokát, Petr Hemerka, Brno, Borivoj Holínek, Zábřeh, Stanislav Veselý, podnikatel, Michal Šrédl, student, René Chalupa, Jan Konvalinka, PhD, biochemik, Josef Bílek, nezávislý publicista, Eva Clarová, učitelka, Vladimír Rott, Curych, Robin Hájek, zvukař, Jiří Vaněk, Sydney, Boris Hybner, herec, Vladimír Kudla, herec, Stanislava Tomešová, inspicientka, Marika Procházková, herečka, Jiří Ornest, herec, Tomáš Palatý, Igor Chmela, herec, Lenka Smetanová, učitelka, Roman Holý, hudebník, Zdeněk Suchý, režisér, Petr Čtvrtníček, herec, Jiří Richter, ředitel SANANIM os., Richard Balous, občan, Pavel Landovský, herec a dramatik, Jan Kraus, herec, Ing. Bohumir Marik, investor, Břetislav Rychlík, režisér, publicista, Karel Pokorny, Zürich, Stanislav Hylán ml., úředník, Stanislav Hylán sen., podnikatel, Zuzana Fulínová, občanka, Tomáš Pojar, ředitel Nadace Člověk v tísni při ČT, Jan Rejžek, kritik a publicista, Helena Rejžková, překladatelka, Jan Vodňanský, básník, textař a zpěvák, Jan Burian, písničkář, Miloslav Hájek, USA, Ludmila Hájková, USA, Petr Hemerka, Brno, Claudie Nikolajenková, důchodce, Oldřich Košíček, Praha 4, Jan Kubalčík, matematik, Jan Konvalinka, AV ČR, Jan Votoček, chirurg, Praha, Ivan Biel, režisér a producent, David Koller, Jan Trnka, student UK, Ondrej Chudomel, student, Stanislav Diviš, malíř, Bedřich Karel, publicista, Martin C. Putna, literarni historik, Zdeněk Žampa, projektant, Pavel Koutecký, filmový režisér, Pavel Scheufler, spisovatel, Karel Suda, Jiří Loewy, publicista, Ladislav Smoljak, herec, Tomki Němec, fotograf, Ana Geislerová, herečka, David Ondříček, Jiří Podzimek, hudebník a překladatel, Veronika Richterová, výtvarnice, Michal Cihlář, grafik, Marie Wichterlová, Jiří Grygar, astrofyzik, David Nesnídal, publicista, Václav Marhoul, producent, Hana Pafková, Praha, Libor Lípa, výtvarník, Robert Kubánek, redaktor nakladatelství Mladá fronta, Mgr. Vlastimil Fiala, šéfredaktor nakladatelství Mladá fronta, David Horák, novinář, Katerina Smoljakova, redaktorka BM, Ing. Petr Podhrazský, úřednik, Tomáš Němeček, Respekt, Petr Vančura, ředitel sdružení ZVON -sdružení pro svobodu a demokracii, Monika Pajerová, vysokoškolská učitelka, koordinátorka ANO pro Evropu, Blanka Trávníková, Český statistický úřad, Miroslav Wanek, hudebník, Michal Dvořák, hudebník, Miroslav Košťál, překladatel, Tomáš Fénix, student, Věra Henzlerová, soukromý fyzioterapeut, Ing. Pavel Hrdlička, manažer, IBM Czech Republic, Dora Dvořáková, studentka, Ivana Matyášová, novinářka, Martin Červený, učitel, Olga Žampová, ředitelka Slavonické renesanční společnosti, Ivo Cicvárek, písničkář, učitel, ing. Jiří Brož, programátor, emeritní člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ing. Mojmír Hnilica, Jindřich Broukal, úředník, Ivo Šanc, poradce Rady Evropy v Kosovu, Galja Trávníčková, právník, Praha, iroslav Homola, ekonom, Jan Doskočil, člen rady města Hradec Králové, JUDr. Jiří Všetečka, advokát, Karel Bauer, VŠ učitel, Karel Bauer, VŠ učitel, Ing. Martin Samohrd, projektant, Luděk Hudec, střihač, David Vojta, střihač, Petr Zelenka, scénárista, Tomáš Hanák, dramatický i varietní umělec, Karel Plánička, Tereza Brdečková, spisovatelka, V. Lanny Rosický, hon. konzul ČR, Toronto, Kanada, Milan Kubes, novinář, Praha, Katrin Kubesová, sekretářka, Karel Trinkewitz, básník, výtvarník, Martin Dvořák, člen mise ORHA v Iráku, Petr Kovács, překladatel, Andrea Sedláčková, filmová režisérka, Jan Drábek, spisovatel, Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora, Město Plzeň, Benjamin Kuras, spisovatel, Jan Bernard, pedagog, Jiří Loewy, publicista, Karina Kubišová, produkční, David Smoljak, Mgr. Richard Škvařil, redaktor, Hana Ratajová, Mgr. Marta Janoušková, právník, Jana Voňková, Praha, Jaroslav Róna, malíř a sochař, Jan Boháč, Jiří Matějka, manažer, Libor Balabán, advokát, Ivan Prokop, fotograf, Robert Nebrenský, herec a hudebník, Renata Elhenická, Public Relations, Vintr Václav, organizační poradce, Miroslav Michálek, tajemník českého ombudsmana, Jan Šinágl, občan, Martin Blaha, občan ČR, Zdeněk Bidlo, Švýcarsko, Miroslav Malbeck, Rakousko, Zora Valchařová-Poulová, herečka, Václav Poul, Hanka Hanušová, překladatelka, Vláďa Klárman, podnikatel a muzikant, Miloš J. Kohout, režisér, Jan Šesták, architekt, Jan Mattlach, filmový střihač, Jiří David, Štěpán Kafka, pracovník ve financích a kultuře, Jindřich Nožka, učitel, starosta, Jan Šinágl, občan, Robert Poláček, Praha 3, Alexandra Berková, spisovatelka, Martin Horák, Česká Lípa, Oldřich Haselman, diplomat v.v., Libuše Ludvíková, Vladimir Just, kritik, publicista, Michael Kocáb, hudebník, Matěj Spurný, student FF UK, PhDr. Antonín Kostlán, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště USD AV ČR a UK v Praze, Milan Terc, ředitel SVOSF, Rostislav Konopa, pedagog, Jaroslav Čvancara, historik, Doc. Vladimír Borecký, psycholog a filosof, Eugen Brikcius, básník, Zuzana Brikcius, překladatelka, Jarmila Míšová, učitelka, Ing. František Míša, invalidní důchodce, Ladislav Šenkyřík, překladatel, Viktor Stoilov, nakladatel, Jana Hofmanová, Tomáš Kulka, vysokoškolský učitel, Jan Macháček, novinář, Petra Hůlová, spisovatelka, Alexandra Václavíková, Lukáš Čermák, biolog, Miloš Kamarád, projektant, Marie Bednářová, Petr Niedoba, ředitel prodeje a marketingu, Miroslav Václavek, Šumperk, Karel Dub, Praha 4, Ivo Plaňava, psycholog, Aleš Najbrt, výtvarník, Ing. Renata Figerová, ředitelka radia Classic FM, Martin Duda, učitel, Renata Karlová, živnostník, Roman Karel, grafik, Jan Votrubec, student FF UK, Dagmar Keberlová, novinářka, Český rozhlas, Ivan Klíma, spisovatel, Martin Dejdar, herec, MUDr. David Marx, lékař, VŠ učitel, David Noll, hudebník, Pavel Štingl, režisér, Michal Urban, Michal Viewegh, spisovatel, Tereza Boučková, spisovatelka + scenáristka, Jiří Karel, muzejník, Renata Bulvová, organizátorka poetických akcí, Michal Sodja, kovář, John Bok, předseda Spolku Šalamoun, Praha, Martin Vadas, režisér, Tonda Kocábek, hudebni publicista a moderator Radia 1, Lenka Vychodilová, Marka Míková, režisérka, Jaromír F. Palme, výtvarník, hudebnik, Marek Schejbal, projektant -statik, Věra Rollerová, šéfredaktorka Nový Domov, Toronto, Milan Páleš, hudební vydavatel, Ivan Malý, fotograf, Jana Šťastná, DAMU, Vojtěch Havlas, lékař, Luboš Bieľak, Petr Šlik, muzikant, Aleš Kopřiva, správce GIS, svobodný člověk, Tomáš Heinitz, ekonom, hudebník, MUDr. J.K rupička, kardiolog, Jan Borovička, mykolog, Pavel Horák, technik, Jan Habrdla, redaktor, Martina Klimešová, studentka, Alexander Bašek, student, Zbyněk Němeček, Kateřina Pošová, překladatelka, Vladimír Bystrov, publicista a předseda Výboru „Oni byli první“.

a další tisíce občanů