Václav Havel - Letní přemítání (1991)

Tyto úvahy jsem napsal na přelomu července a srpna a zredigoval koncem srpna 1991. Jejich vzniku předcházely inspirující rozhovory s Pavlem Tigridem a Michaelem Žantovským, které mne vlastně k jejich napsání vyprovokovaly. Oběma tedy patří můj dík. Patří i nakladatelství Odeon za to, že vzniklou knížku tak rychle vydalo.

Doba se změnila, nebe se zatáhlo mraky, jasnost a obecná shoda vymizely a naši zemi čekají nemalé zkoušky.
Nastal čas tvrdé každodenní práce, obnažených rozporů a obnažené různosti zájmů, čas vystřízlivění, čas, kdy musí všichni a politici především — znovu a jasně dát najevo, oč jim jde.
A tak i já najednou cítím, že cosi svým spoluobčanům dlužím: totiž jasné, souvislé a stručné slovo o tom, kde stojím, co vlastně chci a co zamýšlím. Pravda, měl jsem už stovky veřejných projevů, každý týden oslovuji veřejnost v rozhlase, nicméně zdá se mi nutné, právě abych své úvahy, názory a záměry proto, že dosud byly takto roztroušeny (kdo má v dnešním chvatu možnost všechno sledovat a registrovat?) — shrnul do jednoho souvislejšího celku.
Tato knížka není žádným souborem esejů, a tím méně politologickým dílem. Je to jen série spontánně psaných poznámek o tom, jak vidím tuto zemi a její problémy dnes, jak vidím její budoucnost a za jaké věci se chci zasazovat.

ukázky z knihy Václava Havla – Letní přemítání (1991)

O hodnotách a ideálech – Václav Havel

O významu mravních hodnot – Václav Havel

O demokratickém státě – Václav Havel

 

, ,
Může vás také zajímat
Latest Posts from Česká politika